publicerad: 2021  
approchera approcherade approcherat
verb
[-å∫e´-]
formellt närma sig och söka kontakt med någon
approchera någon
han blev approcherad av en kollega i korridoren
belagt sedan 1716; av franska approcher 'närma; nalkas'; jfr ur­sprung till approach
approcheraapprocherande, approchering