publicerad: 2021  
approximation approximationen approximationer
ap·prox·im·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
upp­skattat värde som inte allt­för mycket av­viker från det riktiga ofta en avrundning
en approximation (av tal)
en god approximation av π är 3,14
äv. det att approximera
han gjorde en approximation av hur mycket han tjänat under året
belagt sedan 1805; till approximera