publicerad: 2021  
appropriering approprieringen approprieringar
substantiv
approprie´ring
det att appropriera något
appropriering av fack­kunskap
sär­skilt om att som representant för majoritets­kultur an­vända sig av ut­tryck från en minoritets­kultur eller dylikt
kulturell appropriering
belagt sedan 1988