publicerad: 2021  
arbetsförmedlare arbets­förmedlaren, plural arbets­förmedlare, bestämd plural arbetsförmedlarna
arbets|­för·medl·ar·en
substantiv
ar`betsförmedlare
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt arbets­förmedling
belagt åtm. sedan 1923