publicerad: 2021  
arbetsgivarförening arbetsgivar­föreningen arbetsgivar­föreningar
även
arbetsgivareförening arbetsgivare­föreningen arbetsgivare­föreningar
arbets·giv·ar|­för·en·ing·en, arbets·giv·are|­för·en·ing·en
substantiv
ar`betsgivarförening el. ar`betsgivareförening
vanligen bestämd form sing. och med versal samman­slutning för att tillvara­ta arbets­givares intressen
i bestämd form sing. sär­skilt om Svenska Arbetsgivare­föreningen (SAF)
belagt sedan 1901