publicerad: 2021  
arbetsglädje arbets­glädjen
arbets|­glädj·en
substantiv
ar`betsglädje
känsla av tillfreds­ställelse med den egna arbets­situationen
en av chefens viktigaste upp­gifter är att skapa arbets­glädje hos de an­ställda
belagt sedan 1891