publicerad: 2021  
arbetsgivarverk arbetsgivar­verket, plural arbetsgivar­verk, bestämd plural arbetsgivar­verken
arbets·giv·ar|­verk·et
substantiv
ar`betsgivarverk
ofta bestämd form sing. och med versal en central organisation för statliga arbets­givare med upp­gift att ut­veckla och sam­ordna den statliga arbets­givar­politiken
belagt sedan 1979; verket inrättades 1994