publicerad: 2021  
artskillnad art­skillnaden art­skillnader
art|­skill·nad·en
substantiv
a`rtskillnad
skillnad med av­seende på väsentliga eller karakteristiska egenskaper
en artskillnad (mellan några)
radio och tv är ju olika medier och man måste vara med­veten om art­skillnaden; det är inte bara en grad­skillnad utan en art­skillnad mellan människans intelligens och djurens
belagt sedan 1881