publicerad: 2021  
arvslott arvs­lotten arvs­lotter
arvs|­lott·en
substantiv
ar`vslott
del av ett arv som till­kommer viss person enl. lag el. testamente
SYN. arvedel JFR laglott
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska arfluter, arfa luter