publicerad: 2021  
arvsmassa arvsmassan
arvs|­mass·an
substantiv
ar`vsmassa
organiskt material som styr en individs ut­veckling från befruktat ägg till full­vuxen individ
enäggs­tvillingar har identisk arvs­massa
belagt sedan 1872