publicerad: 2021  
automatik automatiken
auto·mat·ik·en
substantiv
automati´k
automatiskt sätt att fungera vanligen i sam­band med icke-mekaniskt el. abstrakt förlopp
(med/per) automatik
(med) automatik
(per) automatik
automatiken (i något)
automatiken i avgifts­höjningarna; skatterna tycktes stiga per automatik
spec. om handling som inte ut­förs (eller inte behöver ut­föras) med efter­tanke eller dylikt
läraren frågade på multiplikations­tabellen och eleverna svarade nästan med automatik
äv. konkret om automatiska an­ordningar och dylikt
bländarautomatik
far­tyget går på automatik just nu; automatiken var ur funktion
belagt sedan 1927