publicerad: 2021  
automation automationen
auto·mat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
långt driven automatisk produktion i industrin
automation (av något)
automationen – ett hot mot syssel­sättningen?
belagt sedan 1954