publicerad: 2021  
automobil automobilen automobiler
auto·mob·il·en
substantiv
automobi´l
ålderdomligt el. skämtsamt bil
automobilklubb
belagt sedan 1896; av franska automobile med samma betydelse; se ur­sprung till auto- och 1mobil!!