publicerad: 2021  
autonom autonomt autonoma
auto·nom
adjektiv
[-nå´m]
1 som har hög grad av oberoende utan att ha fullt själv­bestämmande; särsk. om del­stat eller dylikt in­om federation
landet består av tre autonoma del­republiker
äv. bildligt oberoende av något över­ordnat
konsten trodde sig helt autonom genom fri­görelsen från på­bjudna höga ämnen
spec. äv. som kan fram­föras utan förare om for­don
autonoma bilar
autonoma nerv­systemet se nervsystem
belagt sedan 1871; av grek. auton´omos 'själv­styrande'; till auto- och nom´os 'sed; lag'
2 som ut­trycker en starkt kritisk in­ställning till sam­hället om vissa grupper som ofta är beredda till långt­gående aktioner vid demonstrationer och dylikt
det autonoma nät­verket om­fattade enligt polisen bl.a. anarkister och hus­ockupanter
belagt sedan 1990