publicerad: 2021  
avgränsa avgränsade avgränsat
verb
a`vgränsa
lägga fast gränserna för konkret el. (vanligen) abstrakt om­råde
avgränsare
någon/något avgränsar något (från/mot något)
någon avgränsar något (från något)
någon avgränsar något (mot något)
något avgränsar något (från något)
något avgränsar något (mot något)
någon avgränsar något (till något/att+verb)
någon avgränsar något (till något)
någon avgränsar något (till att+verb)
av­gränsa det skyddsvärda natur­området; ett väl av­gränsat ämne; en mur av­gränsar stranden från gräs­planen; han har svårt att av­gränsa jobbet från fri­tiden; författaren av­gränsar studien till att endast om­fatta den privata sektorn
belagt sedan 1644
avgränsaavgränsande, avgränsning