publicerad: 2021  
avgud av­guden av­gudar
av|­gud·en
substantiv
a`vgud
främmande eller falsk gud i mot­sats till den sanne guden (i den givna kulturen); ofta om hednisk gud i mot­sats till kristendomens gudom
avgudabild; avgudatempel
dyrka av­gudar
äv. försvagat om idol eller dylikt
en rocksångare som blev något av en av­gud för ton­åringarna
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska afguþ, eg. 'falsk gud'; till 1av 3 och gud