publicerad: 2021  
avgränsa sig avgränsade avgränsat
verb
a`vgränsa sig
lägga fast gränser för sin fram­ställning t.ex. vid före­läsning
någon avgränsar sig (mot/till något)
någon avgränsar sig (mot något)
någon avgränsar sig (till något)
jag av­gränsar mig till två aspekter på unionsupplösningen
belagt sedan 1876
avgränsa sigavgränsande