publicerad: 2021  
avgångsersättning avgångs­ersättningen avgångs­ersättningar
av·gångs|­er·sätt·ning
substantiv
a`vgångsersättning
ersättning som betalas ut till en person som mist sitt arbete på grund av företags­nedläggning eller driftsinskränkning vanligen till tjänste­man
belagt sedan 1970