publicerad: 2021  
avgångsbetyg avgångs­betyget, plural avgångs­betyg, bestämd plural avgångs­betygen
av·gångs|­be·tyg·et
substantiv
a`vgångsbetyg
betyg från den av­slutande klassen i grund­skola el. gymnasie­skola
ett bra avgångs­betyg
belagt sedan 1825