publicerad: 2021  
avgångsklass avgångs­klassen avgångs­klasser
av·gångs|­klass·en
substantiv
a`vgångsklass
skolklass som snart har av­slutat ett visst stadium i skol­systemet t.ex. grund­skolan el. gymnasie­skolan
avgångs­klassen på natur­vetenskapliga programmet
belagt sedan 1874