publicerad: 2021  
avgöra avgjorde avgjort, presens avgör
verb
a`vgöra
1 ut­föra det slut­giltiga valet bland de före­liggande möjligheterna
avgöra något/sats
avgöra något
avgöra sats
målet av­görs i Högsta Dom­stolen; du av­gör själv om du vill följa med
äv. om icke-levande före­teelser
så du ställer upp – det av­gör saken!
äv. fälla ut­slag i tävling eller dylikt
skottet som av­gjorde matchen
belagt sedan 1686
2 fast­ställa med säkerhet
avgöra något/sats
avgöra något
avgöra sats
det var svårt att av­göra om hon menade allvar eller skämtade
belagt sedan 1819
avgöraavgörande