publicerad: 2021  
aviarium aviariet aviarier
avi·ari·et
substantiv
[-a´r-] el. [-a`r-]
stor flyg­bur för fåglar på museum eller dylikt
äv. om an­läggning för fågelh­ållning i större skala
belagt sedan 1876; av lat. avia´rium med samma betydelse, till av´is 'fågel'