publicerad: 2021  
avhängig av­hängigt av­hängiga
av|­häng·ig
adjektiv
a`vhängig
som på ett av­görande sätt på­verkas av givna om­ständigheter
avhängig (av) någon/något
avhängig (av) någon
avhängig (av) något
om observatörerna kan resa runt i om­rådet eller ej är helt av­hängigt av säkerhets­läget
ibland i en sorts objekt­liknande konstruktion
tid­punkten för läkarbesök är av­hängig arbets­belastningen på mot­tagningen
belagt sedan 1815; av tyska abhängig med samma betydelse