publicerad: 2021  
avhästning av­hästningen
av|­häst·ning·en
substantiv
a`vhästning
minskad an­vändning av häst som arbetsdjur in­om jord­bruk, kavalleri m.m.
avhästning (av något)
belagt sedan 1955