publicerad: 2021  
avläsare av­läsaren, plural av­läsare, bestämd plural avläsarna
av|­läs·ar·en
substantiv
a`vläsare
person som (yrkes­mässigt) av­läser mät­instrument särsk. sådana som visar el- eller vattenförbrukning
vattenavläsare
avläsare (av något)
äv. om teknisk an­ordning för avläsning
chipavläsare
en mobil av­läsare
belagt sedan 1911