publicerad: 2021  
avlämna avlämnade avlämnat
verb
a`vlämna
lämna ifrån sig något, särsk. i mer formella samman­hang
någon avlämnar något (till någon)
sände­buden av­lämnade sina kreditivbrev; brevet av­lämnades av en leende brev­bärare
spec. militär­väsen äv. lös förbindelse, se lämna av formellt an­mäla och över­lämna trupp
någon avlämnar någon/något (till någon)
någon avlämnar någon (till någon)
någon avlämnar något (till någon)
när plutonen av­lämnades till kaptenen saknades två man
belagt sedan 1738
avlämnaavlämnande, avlämning