publicerad: 2021  
avlägsna avlägsnade avlägsnat
verb
a`vlägsna
ta bort från visst samman­hang
någon avlägsnar någon/något (från någon/något)
någon avlägsnar någon (från någon)
någon avlägsnar någon (från något)
någon avlägsnar något (från någon)
någon avlägsnar något (från något)
av­lägsna en visdoms­tand; de av­lägsnades från sina upp­drag
ofta refl. bege sig bort
någon avlägsnar sig (från någon/något)
någon avlägsnar sig (från någon)
någon avlägsnar sig (från något)
polisen bad de ny­fikna av­lägsna sig från olycksplatsen
äv. bildligt
någon/något avlägsnar sig (från någon/något)
någon avlägsnar sig (från någon)
någon avlägsnar sig (från något)
något avlägsnar sig (från någon)
något avlägsnar sig (från något)
partiet har allt­mer av­lägsnat sig från de ur­sprungliga idealen
belagt sedan 1815
avlägsnaavlägsnande