publicerad: 2021  
avlämning av­lämningen av­lämningar
av|­lämn·ing·en
substantiv
a`vlämning
formellt över­lämnande av trupp till annat, högre, befäl
avlämning (av någon/något) (till någon)
avlämning (av någon) (till någon)
avlämning (av något) (till någon)
belagt sedan 1934