publicerad: 2021  
avsikt av­sikten av­sikter
av|­sikt·en
substantiv
a`vsikt
in­riktning av viljan mot visst mål eller dylikt
avsikten (med något/att+verb/sats)
avsikten (med något)
avsikten (med sats)
avsikten (med att+verb)
hans av­sikt var att betala till­baka pengarna snarast; hon handlade i bästa av­sikt; han skrev artikeln i av­sikt att väcka debatt
spec. med ton­vikt på med­vetet syfte
hon för­olämpade honom med av­sikt
spec. äv. med an­tydan om bak­tankar eller dylikt
han har sina av­sikter; de hade hederliga av­sikter med förslaget
ha för av­sikt ämnahon har för av­sikt att göra en längre resa
belagt sedan 1749; efter tyska Absicht med samma betydelse, till absehen 'av­se'
Man märker av­sikten (och blir förstämd). Efter Goethe, Torquato Tasso (1790)