publicerad: 2021  
avskaffa avskaffade avskaffat
verb
a`vskaffa
få att sluta existera som organiserad (sam­hällelig) före­teelse; särsk. med av­seende på bruk, lagar, regler etc.
någon avskaffar något
de flesta adels­privilegierna av­skaffades 1809
äv. all­männare
många ville av­skaffa betygen i grund­skolan
belagt sedan 1611; till 2av 3 i bet. 'bort' och skaffa
avskaffaavskaffande