publicerad: 2021  
avskalad avskalat avskalade
av|­skal·ad
adjektiv
a`vskalad
ytterst enkel genom att allt som inte är absolut nöd­vändigt tagits bort
en av­skalad före­ställning med NN ensam på scenen
belagt sedan 1627