publicerad: 2021  
avsiktsförklaring avsikts­förklaringen avsikts­förklaringar
av·sikts|­för·klar·ing
substantiv
a`vsiktsförklaring
informell överens­kommelse där parterna ut­trycker sin av­sikt att senare in­leda ett sam­arbete
en avsiktsförklaring (om något/att+verb/sats)
en avsiktsförklaring (om något)
en avsiktsförklaring (om sats)
en avsiktsförklaring (om att+verb)
teckna en avsikts­förklaring om sam­arbete
ibland äv. om en­sidig förklaring
belagt sedan 1989; till engelska letter of intent