publicerad: 2021  
avskild avskilt av­skilda
av|­skil·da
adjektiv
a`vskild
isolerad från om­givningen och där­igenom t.ex. ostörd el. ensam
avskild (från någon/något)
avskild (från någon)
avskild (från något)
en av­skild plats långt från podiet
belagt sedan 1811