publicerad: 2021  
avsked av­skedet, plural av­sked, bestämd plural av­skeden
av|­sked·et
substantiv
a`vsked
1 något som ska ut­trycka att man skiljs åt om handling el. ord
avskedshälsning; avskedskyss
avsked (från/till någon/något)
avsked (från någon)
avsked (från något)
avsked (till någon)
avsked (till något)
(ta) avsked (av någon/något)
(ta) avsked (av någon)
(ta) avsked (av något)
ett ve­modigt av­sked; de tog av­sked på stationen; hon räckte honom handen till av­sked; av­skedets stund var inne
i sammansättn. äv. för att ut­trycka att något är det sista i sitt slag (av personen i fråga)
avskedsföreställning; avskedskonsert
äv. bildligt som ut­tryck för att man skiljs från nyss av­liden person (vid begravningen)
de gick med till graven för att ta ett sista av­sked
belagt sedan 1555; av lågtyska afschet med samma betydelse, till scheden 'skilja'; jfr ur­sprung till 1besked!!, sked
2 upp­sägning från tjänst
avskedsansökan
avsked (från något)
begära av­sked; bevilja någon av­sked; få av­sked från jobbet; 300 an­ställda hotades av av­sked
spec. i sam­band med pensionering
kapten med majors av­sked
få av­sked på grått papper bli bryskt eller snöpligt av­skedadhan fick av­sked på grått papper efter att ha stulit från före­taget
belagt sedan 1640