publicerad: 2021  
avundsman avundsmannen avundsmän, bestämd plural avundsmännen
av·unds|­mann·en
substantiv
a`vundsman
mindre brukligt ofta plur. person som av­undas och mot­arbetar någon
hans avunds­män in­om före­taget
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska afundsman