publicerad: 2021  
avundsvärd avundsvärt avunds­värda
av·unds|­värd
adjektiv
a`vundsvärd
som man med goda skäl kan av­undas om person
de är avunds­värda som har så vacker natur nära sin bo­stad
äv. om om­ständigheter, till­stånd m.m.
en avunds­värd egenskap; en avunds­värd position; en föga avunds­värd upp­gift; med bara tre om­gångar kvar var det ingen avunds­värd situation laget hamnat i
belagt sedan ca 1795