publicerad: 2021  
avvakta avvaktade avvaktat
verb
a`vvakta
tills vidare av­stå från att handla under in­väntande av något, t.ex. ett lämpligt till­fälle
någon avvaktar (något/sats)
någon avvaktar (något)
någon avvaktar (sats)
av­vakta ett gynnsamt till­fälle; av­vakta vidare besked från huvud­kontoret; vi måste av­vakta och se; förhålla sig av­vaktande
belagt sedan 1681
avvaktaavvaktande, avvaktan