publicerad: 2021  
avvända avvände avvänt, presens avvänder
verb
a`vvända
leda bort någon abstrakt före­teelse
avvända något (från någon/något)
avvända något (från någon)
avvända något (från något)
blyg som han är försökte han av­vända upp­märksamheten från sin egen person
någon gång äv. förhindra
av­vända en olycka
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska afvända
avvändaavvändande