publicerad: 2021  
badvatten badvattnet, plural bad­vatten, bestämd plural badvattnen
bad|­vatt·net
substantiv
ba`dvatten
vatten som är av­sett för badning
sär­skilt om sjö- el. havsvatten
olje­utsläppen har förstört bad­vattnet
kasta ut barnet med bad­vattnet se barn
belagt sedan 1780; idiomet kasta ut barnet med badvattnet (1853) efter tyska das Kind mit dem Bad(e) ausschütten