publicerad: 2021  
bagage bagaget
substantiv
[-a´∫]
upp­sättning (ned­packade) före­mål som med­förs på resa
SYN. resgods JFR kolli
bagagekontroll
hon reser all­tid med lätt bagage
äv. bildligt
hans andliga bagage var inte imponerande
belagt sedan 1628; av franska bagage med samma betydelse, kollektivbildn. till bagues, plur., 'packning'; besläktat med bag