publicerad: 2021  
bandbredd band­bredden band­bredder
band|­bredd·en
substantiv
ban`dbredd
det om­fång som ut­gör skillnaden mellan den högsta och lägsta frekvensen i ett frekvens­band och som mäts i hertz
äv. data­teknik mått på överförings­mediets maximala överförings­hastighet
belagt sedan 1993