publicerad: 2021  
banddriven banddrivet banddrivna
band|­driv·en
adjektiv
ban`ddriven
försedd med driv­band i stället för hjul; om for­don och dylikt
band­drivna väg­maskiner
belagt sedan 1964