publicerad: 2021  
bandgenerator band­generatorn band­generatorer
band|­gen·er·at·or·er
substantiv
ban`dgenerator
typ av generator för alstring av höga spänningar bestående (i princip) av en metall­kula dit elektriska laddningar transporteras med ett löpande band
belagt sedan 1960