publicerad: 2021  
hund hunden hundar
hund·en
substantiv
ett dresser­bart hus­djur som lever mycket nära människan och kan an­vändas vid jakt och som vakt, sällskap m.m. och ibland upp­fattas som en nästan full­värdig med­lem av hus­håll eller dylikt
hundkoppel; hundmat; hundras; hundskall; hundutställning; bandhund; jakthund; kamphund; vakthund
gå ut med hunden; en herre­lös hund; en liten, ilsket skällande hund; poliser med stora hundar i koppel
spec. i några fasta ut­tryck
det bästa hos människan är hunden; hunden är människans bästa vän
äv. bildligt, ofta med betoning av under­givenhet el. brister (mätt med mänskliga mått)
pojken lommade av som en skamsen hund; hon skämdes som en hund
äv. som skymf­ord om föraktlig person
fyllhund; fähund
han har förrått oss den hunden; "Skjut de galna hundarna", ropade den stalinistiske åklagaren
(det är inte lätt att) lära gamla hundar sitta (det är inte lätt att) få äldre personer att ändra sina vanorprojektets syfte är att få äldre människor att börja an­vända inter­net, men det är inte lätt att lära gamla hundar att sitta
drivande hund hund som under skall förföljer ett ville­brådräv och hare jagas i stor ut­sträckning med drivande hund
flygande hund typ av (stor) fladder­musi (sub)tropiska om­råden: flygande hundar är viktiga frö­spridare och pollinerare
frysa som en hund se frysa
ligga en hund begraven före­ligga något miss­tänktalla upp­gifter pekar på att det ligger en hund begraven och att bo­laget inte redo­visar alla kostnader
man ska inte döma hunden efter håren man ska inte bedöma någon/något efter yttre egenskapersom ut­seende etc.: restaurangen såg långt ifrån in­bjudande ut men man ska inte döma hunden efter håren
röda hund en infektions­sjukdom med lätt feber och röda ut­slagibl. förd till "barn­sjukdomarna": om en gravid kvinna får röda hund kan fostret få miss­bildningar
slita hund arbeta så hårt att man tar fysisk skadaendast tio år gammal slet han hund som gruvarbetare
(vara) som hund och katt (vara) oförsonliga fienderenligt vittnen är de två åtalade männen som hund och katt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hunder; gemensamt germanskt ord, besläktat med grek. ky´on, lat. can´is med samma betydelse; här ligger en hund begraven (ca 1755) efter tyska da liegt der Hund begraben med samma betydelse; skälet till ut­tryckets upp­komst är oklar
Damen med hunden. Svensk titel på novell av Anton Tjechov (ca 1900)