publicerad: 2021  
barmhärtig barm­härtigt barm­härtiga
barm|­härt·ig
adjektiv
[-härt´-]
som visar med­känsla och hjälpsamhet ofta i religiösa samman­hang men äv. all­männare
barmhärtig (mot någon)
Bibelns berättelse om den barm­härtige samariern
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska barmhärtogher; av lågtyska barmhertich med samma betydelse; efter lat. miser´icors, till mis´er 'arm, eländig' och cor´ 'hjärta'; jfr ur­sprung till erbarmlig