publicerad: 2021  
barmhärtighet barm­härtigheten
barm|­härt·ig·het·en
substantiv
barmhärt´ighet
i religiösa el. etiska samman­hang det att vara barmhärtig
barmhärtighet (mot någon)
visa barm­härtighet och skänk en slant till de behövande!
dra en barm­härtighetens slöja över något se slöja
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska barmhärtoghet, barmhärtighet
Barm­härtigheten gror på livets grunder.
Harry Martinson, ur Aniara (1956)