publicerad: 2021  
barograf barografen barografer
baro·graf·en
substantiv
barogra´f
barometer med an­sluten skrivare som registrerar lufttrycks­förändringar i form av en kurva
belagt sedan 1887; till grek. bar´os 'tyngd' och graph´ein 'skriva'