publicerad: 2021  
barogram barogrammet, plural barogram, bestämd plural barogrammen
baro·gramm·et
substantiv
barogram´
diagram över luft­trycks­variation ritat av barograf eller dylikt
belagt sedan 1904; till grek. bar´os 'tyngd' och gramm´a 'bok­stav; tecken'