publicerad: 2021  
basal basalt basala
bas·al
adjektiv
basa´l
1 lågt belägen i an­slutning till undre partier etc.
belagt sedan 1877; till 2bas 1
2 som bildar (nöd­vändigt) under­lag för ut­veckling eller verksamhet
basala kunskaper och färdigheter; basala mänskliga behov
belagt sedan 1950