publicerad: 2021  
bedöma bedömde bedömt, presens bedömer
verb
bedöm´a
ge ett värderande ut­låtande över något
någon bedömer någon/något (som någon/något/adj)
någon bedömer någon (som adj)
någon bedömer någon (som någon)
någon bedömer någon (som något)
någon bedömer något (som adj)
någon bedömer något (som någon)
någon bedömer något (som något)
någon bedömer sats
bedöma resultatet; bedöma filmer; bedöma chanserna till seger; så­vitt jag kan bedöma är han kompetent; han bedömde läget som tillfreds­ställande
äv. utan värdering skatta
hon bedömde av­ståndet till huset till 330 meter
belagt sedan ca 1805; efter tyska beurteilen med samma betydelse; jfr ur­sprung till döma
bedömabedömande, bedömning